Все още няма добавена
информация в тази
секция...Кратка презентация на „МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев”
Етрополе”ЕООДНачалото на здравеопазването в Етрополе се поставя с построяването на най-старата болнична сграда през 1938 г. /най-солидната и красива сграда за времето си – все още е запазена в болничния комплекс/ и назначаването на първите фелдшери.. Първият лекар в града е д-р Павел Бончев, започнал работа през 1940 г. През 1960 г. е построена така наречената стара болница, в която вече има 4 отделения. През 1982 г. влиза в действие новата поликлиника, а през 1988 г. е началото на дейността на новата модерна болница, разположена в шест блока и няколко спомагателни постройки. Заслуга за тази модерна и добре оборудвана болница имат д-р Иван Даков и най-вече проф.д-р Александър Герчев. `От създаването си до днес болницата непрекъснато се достроява, дооборудва и трансформира с цел оптимизиране на медицинското обслужване както за населението на Община Етрополе, така и за пациенти от цялата страна.


“МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев”Етрополе”ЕООД е модерно за областта и страната лечебно заведение и осъществява следните лечебни дейности: Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение. Болницата притежава Разрешение от МЗ № МБ-208/29.08.2011г. За следните специалности - вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонаторлогия, нервни болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика,обща и клинична патология и ТЕЛК;


В отделението по Ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. То е специализирано в ендопротезирането на тазобедрените стави и извършва планов прием пациенти от цялата страна .