Р А Б О Т Н О    В Р Е М Е

Н А   И М У Н И З А Ц И О Н Е Н  

К А Б И Н Е Т

 

ВТОРНИК     11,00 – 15,00ч.

 

ЧЕТВЪРТЪК  11,00 – 15,00ч.

 

СЪБОТА  11,00  –  14,00ч.

 

 

Ваксинацията ще се проведе в МБАЛ Етрополе,

първи етаж, кабинет № 5  / срещу ФСМП /

 

лечебно заведение СИК - адрес екип телефон на лекаря от екипа място на провеждане на ваксините
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5 1. д-р Красимира Андриянова Иванова                                             м.с. Марияна Григорова Николова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5 2. д-р Катя Петрова Милушева                                           м.с. Марияна Григорова Николова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5 3. д-р Елена Маринова Гешовска                                         ак. Ани Христова Цветкова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5 4. д-р Красимира Тодорова Стефанова                                     ак. Ани Христова Цветкова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
         
телефон за записване: 0720/636-85 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч.