В „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД, кабинет №6, 1 етаж се извършват бързи антигенни тестове – SARS-CoV-2 на желаещите граждани, за което се издават сертификати. Цена за пробовземане – 10,00лв. Работно време на кабинета от 9,00ч. до 14,00ч. всеки работен ден.