„МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“ ЕООД

Обявява свободни позиции за следните длъжностти:
Лекар със специалност ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Лекар със специалност ХИРУРГИЯ


Документи за кандидатстване:
1.Автобиография,
2.Копие от диплома за завършено образование- специалност,
3.Копие от други квалификационни свидетелства.

Телефон за връзка: 0720/636-85
0878549057 - д-р Галя Василева