За нас

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД  е лечебно заведение за болнична помощ със 100% общинска собственост. Намира се в китното планинско градче  Етрополе , на   82 километра от  гр. СофияДобре оборудване, предоставяне на лечения за диагностика и лечение на остри заболявания, изострени хронични заболявания, травми, състояния, условия за оперативно лечение, рехабилитация и физически процедури.

"МБАЛ" Проф.д-р Ал.Герчев "Етрополе" ЕООД  е модерно за страната и страната лечебно заведение. Притежава Разрешение от МЗ № МБ-208 / 19.05.2016г. за медицински специалности: вътрешна болест, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонатология, нервна болест, хинекология, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физическа и психотерапия, клинична лаборатория, терапевтична медицина ;

Обслужващ болница от община Етрополе, съседни общини - Правец, Ботевград, Пирдоп и други здравни райони от цялата страна.

В отделението за ортопедия и травматология се въвежда уникален за страната операция в мрежата за ортопедия и травматология. Той е специализиран в  ендопротезирането на тазобедрени стави  и е специално и планово приемане на парите от цялата страна. 

Лечебното заведение е оборудвано с нова апаратура и ремонтирано по проект "Обновяване и оборудване на МБАЛ" Проф. Д-р Ал.Герчев "Етрополе" ЕООД по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Договор: № BG161PO001 / 4.1-05 / 2011/003 Проектът е създаден и реализиран с помощта на Община Етрополе с цел повишаване на тази да предложи здравни услуги и да гарантира равенството при присъединяване към населението. Налице е модерна болница със съвременна материално-техническа база с възможности за непрекъснато лечение, рехабилитация и физиотерапия. и със помещенията в болницата.

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД  работи по договор с НЗОК за здравноосигурени лечебни - по клинични пътеки, амбулаторни процедури, извънболна медико-диагностична дейност от пакет "Образна диагностика, доброволно здравно осигуряване". и за здравословно неосигурени лица.

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД , по договор с МЗ по "Национална програма за хранене на детското здраве (2021-2030 г.), неонатален слухов скрининг на всички новородени деца". Изследването се извършва в Отделение по акушерство и гинекология. Отговорник за организацията и отчета  е д-р Катя Милушева - педиатър,  тел.0720/636-85

 

ДАРЕНИЕ 

На 23.12.2022г. Детско отделение при "МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД получи термо одеяло за новородени, детски инхалатор и сумата от 2940лв. Средствата за дарението са събрани от участието на персонала на ДГ "Еделвайс" гр.Етрополе и родители в благотворителен коледен базар.

 

Във връзка с инунизацията на желаещите за поставяне на ваксина срещу COVID-19, е разкрит Специализиран имунизационен кабинет / СИК /

 

Р А Б О Т Н О    В Р Е М Е

Н А   И М У Н И З А Ц И О Н Е Н  

К А Б И Н Е Т

 

ВТОРНИК     11,00 – 15,00ч.

 

ЧЕТВЪРТЪК  11,00 – 15,00ч.

 

СЪБОТА  11,00  –  14,00ч.

Ваксинацията ще се проведе в МБАЛ Етрополе,

първи етаж, кабинет № 5  / срещу ФСМП /

лечебно заведение СИК - адрес екип телефон на лекаря от екипа място на провеждане на ваксините
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригадирска" № 1, ет.1, к-т №5 1. д-р Красимира Андриянова Иванова                                             м.с. Марияна Григорова Николова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригадирска" № 1, ет.1, к-т №5 2. д-р Катя Петрова Милушева                                           м.с. Марияна Григорова Николова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригадирска" № 1, ет.1, к-т №5 3. д-р Елена Маринова Гешовска                                         ак. Ани Христова Цветкова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
"МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" Етрополе" ЕООД гр.Етрополе, ул."Бригадирска" № 1, ет.1, к-т №5 4. д-р Красимира Тодорова Стефанова                                     ак. Ани Христова Цветкова   гр.Етрополе, ул."Бригодирска" № 1, ет.1, к-т №5
         

телефон за записване: 0720/636-85 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч.

                                                    0878549038 - гл.м.с. Павлина Велева


 

 

Договор с РЗОК София област № 23-0478 / 19.02.2020г.

 

 

Код

Клинични пътеки 2020г. 

1

2

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика за бременност и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

003

Оперативни процедури за поддържане на бременността

004,1

Предвижда се прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 геста. с. включително

004,2

Предварително прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 геста. с. до 26 г.с. на плода

005

Раждане

006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно лечение и / или интервенционално лечение

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводници нарушения

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

040,1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък приход при лица над 18-годишна възраст

042,1

Гъвкаво възобновяеми заболявания на бронхо-белодробна система при лица над 18 години

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозък инсулт без тромболиза

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервни коренчета и плекси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

063

Лечение на епилептичен статус

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

078,1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

084

Диагностика и лечение на остров и хроничен обострен пиелонефрит

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникват състояния в детската възраст

113,1

Консервативно лечение на световърха, строителство в равновесие от периферен и централен тип (диагностична)

113,2

Консервативно лечение на световници, разстройства в равновесие от периферен и централен тип с минимални болнични условия

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

160

Неизключително отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за намаляване на болестните промени в женските половинки органи

163

Оперативни интервенции чрез достъпен достъп за отстраняване на болестни промени или инвазивно приложение на женските половинки органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и / или на незадържани на урината при жената

165

Диагностични процедури и терапевтични терапии на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

179

Оперативни процедури върху аппендикс

181

Хирургични интервенции на ануса и перианатно пространство

182

Оперативни процедури при хернии

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

195

Оперативно лечение при остър перитонит

208

Подкрепа за леки и средни тежки черепно-мозъчни травми

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

217,1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и дълги крайници

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури за вземане на решения и среден обем

220

Оперативни процедури в рамките на раменния пояс и горния край с голям обем и сложност

222

Средно оперативни процедури в използването на раменния пояс и горния крайник

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на ихемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативна интервенция с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първоначални мускулни уреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след увеличаване / инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след провеждане на амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури - 2018г.

11.

Консервативно лечение на комерсиална комерка

22.

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник

23.

Малки оперативни процедури на таза и длъжност крайник

25

Диагностична и терапевтична функция и / или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

29

Поетапна вертикализация и обучение в хода

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предварително изпълнение на дейности по КП

 

Договор с РЗОК София област № 23-0462 / 18.02.2020г

 

І. Специализирани медико-диагностични изследвания по специалност (и):

 

06 Образна диагностика

06_01 Рентгенография на зъби с определен център (секторна рентгенография)

06_02 Рентгенография на челюстите в специални проекти

06_03 Рентгенография на лицеви кости

06_04 Рентгенография на околоносни синуси

06_05 Специални централи на черепа

06_06 Рентгенография на стернум

06_07 Рентгенография на ребра

06_08 Рентгеноскопия на бял дроб

06_09 Рентгенография на крайници

06_10 Рентгенография на длан и пръсти

06_11 Рентгенография на стерноклавикуларна става

06_12 Рентгенография на сакроилиачна става

06_13 Рентгенография на тазобедрена става

06_14 Рентгенография на бедрена кост

06_15 Рентгенография на колянна става

06_16 Рентгенография на подбедрица

06_17 Рентгенография на глезенна става

06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти

06_19 Рентгенография на клавикула

06_20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става

06_21 Рентгенография на скапула

06_22 Рентгенография на раменна става

06_23 Рентгенография на хумерус

06_24 Рентгенография на лакетна става

06_25 Рентгенография на антебрахиум

06_26 Рентгенография на гривнена става

06_28 Рентгенография на череп

06_29 Рентгенография на гръбначни прешлени

06_30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06_31 Обзорна рентгенография на сърцето и медиастинум

06_32 Обзорна рентгенография на корем

06_33 Рентгенография на таз

06_34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонени органи

06_35 Томография на гръден кош и бял дроб

06_37 Рентгеново източване на хранопровод, стомах

06_38 Рентгеново източване на тънки черва

06_39 Иригография

ІІ. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания по специалност (и):

10_01 Компютърна аксиална или спирална томография

10_03 Мамография на две млечни жлези

10_04 Ехография на млечна жлеза

10_62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)