За нас

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД  е лечебно заведение за болнична помощ със 100% общинска собственост. Намира се в китното планинско градче  Етрополе , на   82 километра от  гр. СофияДобре оборудван, предоставящ на своите пациенти диагностика и лечение на остри заболявания, изострени хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение, рехабилитационни и физически процедури.

"МБАЛ" Проф.д-р Ал.Герчев "Етрополе" ЕООД  е модерно за областта и страната лечебно заведение. Притежава Разрешение от МЗ № МБ-208 / 19.05.2016г. за медицински специалности специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонатология, нервна болест, гинекология, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, общо и клинична патология и ТЕЛК;

Болницата обслужва пациенти от община Етрополе, съседни общини - Правец, Ботевград, Пирдоп и други здравни райони от цялата страна.

В отделението по ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. Той е специализирано в  ендопротезирането на тазобедрени стави и извършва спешно и планово приемане на пациенти от цялата страна. 

Лечебното заведение е оборудвано с нова апаратура и ремонтирано по проект "Обновяване и оборудване на МБАЛ" Проф. Д-р Ал.Герчев "Етрополе" ЕООД по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Договор: № BG161PO001 / 4.1-05 / 2011/003 Проектът е създаден и реализиран с помощта на Община Етрополе с цел повишаване на качеството на предлаганите здравни услуги и гарантиране на равенство при достъпа на населението.Благодарение на изпълнението му Етрополе разполага с модерна болница с модерна материално-техническа база с възможности за продължително лечение, рехабилитация и физиотерапия Подобрени са условията за работа на медицинските персонал Ремонтирани и Беове и са помещенията в болницата.

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД  работи по договор с НЗОК за здравноосигурени пациенти - по клинични пътеки, амбулаторни процедури, извънболнична медико-диагностична дейност от пакет "Образна диагностика, доброволно здравно осигуряване в ЗАД България АД срещу заплащане по ценоразпис на болницата - по желание на пациента и за здравно неосигурени лица.

"МБАЛ" Проф. д-р Ал. Герчев "Етрополе" ЕООД , по договор с МЗ по "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020 г.), извършва неонатален слухов скрининг на всички новородени деца". Изследването се извършва в Отделение по акушерство и гинекология. Отговорник за организацията и отчетността на  дейността е д-р Катя Милушева - педиатър.

Телефон за връзка: 0889258300

Договор с РЗОК София област № 23-0478 / 28.05.2018г.

 

Клинични пътеки 2018г.

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Индивидуална диагностика на пренатална бременност и интензивни грижи ЗИС Бременност с реализиран риск  без диагностични процедури с код ** 75,1 (16600-00), ** 75,33 (16606-00; 90487-00) и ** 75,35 ( 16603-00)

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

004,1

Преждевременно прекъсване на бременността по спонтанно или по медицинско показание до 13 гест. с. включително

004,2

Преждевременно прекъсване на бременността по спонтанно или медицинско показание от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

005

Раждане

006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и / или интервенционално лечение  при лица над 18 г.

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация  при лица над 18 г.

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 г.

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация при лица над 18 г.

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

042.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст при деца над 28-мия ден

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст при деца над 28-мия ден

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 г.

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 г.

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза при лица над 18 г.

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 г.

063

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 г.

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

078.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 г.

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани в условия на спешност

160

Нерадикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи без процедура с код по МКБ-9 КМ *71.71(35533-00) при деца под 9-годишна възраст000

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената без процедура с код по МКБ-9КМ *70.79(35573-00)  при деца под 9-годишна възраст

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

179

Оперативни процедури върху апендикс

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии при лица над 18 г.

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация в условия на спешност, при лица над 9 г. възраст

184

Конвенционална холецистектомия в условия на спешност при лица над 18 г.

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операциипри лица над 18 г.

195

Оперативно лечение при остър перитонит в условия на спешност

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (за кодове: 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29) /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00/.

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник в условия на спешност

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност в условия на спешност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Договор с РЗОК София област № 231144/25.05.2018г.

 

Амбулаторни процедури – 2018г.

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Договор с РЗОК София област № 23-0462/09.05.2018г

 

І. Специализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):

 

06          Образна диагностика

06_01    Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

06_02    Рентгенография на челюстите в специални проекции

06_03    Рентгенография на лицеви кости

06_04    Рентгенография на околоносни синуси

06_05    Специални центражи на черепа

06_06    Рентгенография на стернум

06_07    Рентгенография на ребра

06_08    Рентгеноскопия на бял дроб

06_09    Рентгенография на крайници

06_10    Рентгенография на длан и пръсти

06_11    Рентгенография на стерноклавикуларна става

06_12    Рентгенография на сакроилиачна става

06_13    Рентгенография на тазобедрена става

06_14    Рентгенография на бедрена кост

06_15    Рентгенография на колянна става

06_16    Рентгенография на подбедрица

06_17    Рентгенография на глезенна става

06_18    Рентгенография на стъпало и пръсти

06_19    Рентгенография на клавикула

06_20    Рентгенография на акромиоклавикуларна става

06_21    Рентгенография на скапула

06_22    Рентгенография на раменна става

06_23    Рентгенография на хумерус

06_24    Рентгенография на лакетна става

06_25    Рентгенография на антебрахиум

06_26    Рентгенография на гривнена става

06_28    Рентгенография на череп

06_29    Рентгенография на гръбначни прешлени

06_30    Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06_31    Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06_32    Обзорна рентгенография на корем

06_33    Рентгенография на таз

06_34    Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

06_35    Томография на гръден кош и бял дроб

06_37    Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

06_38    Рентгеново изследване на тънки черва

06_39    Иригография

ІІ. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):

10_01    Компютърна аксиална или спирална томография

10_03    Мамография на двете млечни жлези

10_04    Ехография на млечна жлеза

10_62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)