История

Здравеопазването в Етрополе води своето начало от 1938 г. с построяването на най-здравата и красива болнична сграда.

Болницата съществува от 1951 г., като е започнала дейността си с едно отделение по вътрешни болести и родилен дом.

През 1960 г. е изградена така наречената стара болница, с четири функциониращи отделения.

През годините се развива като общинска и като такава в нейното отделение по ендопротезиране е внедрена първата българска ендопротеза, произведена от проф. Д-р Александър Герчев - "Сиваш - Етропал". През 1975г. е разработена и внедрена в практиката и първата чисто българска ендопротеза - "Етропал 1". От 1974г. на отделението става Клиника по ендопротезиране към НИОТ / * Научен институт по ортопедия и травматология - София /. През 1990г. клиниката по ендопротезиране е трансформирана в РНЦКЕМ / Републикански научен център по клинична и експериментална медицина / към Института по ортопедия - Горна баня гр. София. През 1991г. РНЦКЕМ се обединява с Общинската болница в ЕКБ / Експериментален клиничен болница / на подчинение на МЗ като поема и общинското здравно обслужване. ЕКБ съществува до 1998 г., когато става Общинска болница, като в нея остава едно отделение по ортопедия и травматология, от 2000 г. вече болницата е регистрирана като "МБАЛ - Етрополе" ЕООД, а от 2009г. е преименувана"МБАЛ" Проф.Д-р Александър Герчев "Етрополе" ЕООД.

От откриването до наши дни, лечебното заведение е дооборудвано и трансформирано с единствената цел да предоставя качествена медицинска помощ на своите пациенти.