Ценоразпис

ЕИК: 000770054      
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
  Медицински услуги НЗОК      
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск   400.00  
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск   800.00  
003 Оперативни процедури за задържане на бременност   150.00  
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително   170.00  
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест. с.    280.00  
005 Раждане   750.00  
006 Грижи за здраво новородено дете    220.00  
007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест   800.00  
009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест    900.00  
016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение   350.00  
029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация    520.00  
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения    435.00  
038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация   550.00  
039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст   580.00  
040.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст    550.00  
042.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години   780.00  
045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система   650.00  
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст   700.00  
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст   570.00  
050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза   730.00  
052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив   1,150.00  
056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми   300.00  
061 Диагностика и лечение на мултипленна склероза    650.00  
062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи    400.00  
063 Лечение на епилептичен статус    600.00  
067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест   231.00  
078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години    660.00  
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит    500.00  
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст   250.00  
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа   200.00  
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни    400.00  
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани   550.00  
160 Нерадикално отстраняване на матката   1,100.00  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   770.00  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи   330.00  
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената   806.00  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход    460.00  
179 Оперативни процедури върху апендикс   650.00  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство   500.00  
182 Оперативни процедури при хернии   650.00  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   700.00  
184 Конвенционална холецистектомия   1,150.00  
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции   1,200.00  
195 Оперативно лечение при остър перитонит   2,200.00  
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми   400.00  
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение   800.00  
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник   2,050.00  
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става   1,257.00  
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност    910.00  
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност   1,000.00  
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник   460.00  
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето    50 /на ден  
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето    80/на ден  
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система    40/на ден  
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система    40/на ден  
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа    60/на ден  
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия    400.00  
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система   482.00  
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система   330.00  
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции   482.00  
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат    330.00  
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура   120.00  
АПр 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика   91.00  
АПр 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник   193.00  
АПр 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник   256.00  
АПр 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   58.00  
АПр 26 Амбулаторни хирургични процедури   90.00  
АПр 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене   100.00  
АПр 33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема   12.00  
06_01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)   1.49  
06_02 Рентгенография на челюстите в специални проекции   7.56  
06_03 Рентгенография на лицеви кости   7.56  
06_04 Рентгенография на околоносни синуси   7.56  
06_05 Специални центражи на черепа   7.56  
06_06 Рентгенография на стернум   7.56  
06_07 Рентгенография на ребра   7.56  
06_08 Рентгеноскопия на бял дроб   7.56  
06_09 Рентгенография на крайници   7.56  
06_10 Рентгенография на длан и пръсти   7.56  
06_11 Рентгенография на стерноклавикуларна става   7.56  
06_12 Рентгенография на сакроилиачна става   7.56  
06_13 Рентгенография на тазобедрена става   7.56  
06_14 Рентгенография на бедрена кост   7.56  
06_15 Рентгенография на колянна става   7.56  
06_16 Рентгенография на подбедрица   7.56  
06_17 Рентгенография на глезенна става   7.56  
06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти   7.56  
06_19 Рентгенография на клавикула   7.56  
06_20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става   7.56  
06_21 Рентгенография на скапула   7.56  
06_22 Рентгенография на раменна става   7.56  
06_23 Рентгенография на хумерус   7.56  
06_24 Рентгенография на лакетна става   7.56  
06_25 Рентгенография на антебрахиум   7.56  
06_26 Рентгенография на гривнена става   7.56  
06_28 Рентгенография на череп   13.77  
06_29 Рентгенография на гръбначни прешлени   13.77  
06_30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб   13.77  
06_31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум   13.77  
06_32 Обзорна рентгенография на корем   13.77  
06_33 Рентгенография на таз   13.77  
06_34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи   13.77  
06_35 Томография на гръден кош и бял дроб   21.60  
06_37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах   21.60  
06_38 Рентгеново изследване на тънки черва   21.60  
06_39 Иригография   21.60  
10_01 Компютърна аксиална или спирална томография   76.94  
10_03 Мамография на двете млечни жлези   18.35  
10_04 Ехография на млечна жлеза   13.77  
10_62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)   13.77  
  Медицински услуги МЗ      
  Издаване на ЕР на ТЕЛК     27.00
  Преглед по искане на деж.екип на ЦСМП     22.00
  Кръвна картина     1.98
  Други кръвни изследвания     1.43
  Урина     0.85
  Рентгенографии     7.56
  УЗ     13.77
  КАТ     76.94
  Изследване  неонатален слухов скрининг     10.00
         
Платени медицински и допълнителни услуги по избор на пациента -                                      ЦЕНОРАЗПИС  /съгласно Заповед №52/01.08.2019г.
  Изслевания извършени в Клинична лаборатория      
1 Пълна кръвна картина (ПКК) – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, диференциално броене 5.00    
2 СУЕ /по Панченко, Вестерген/ 3.00    
3 Глюкозотолерантен трикратен тест 6.00    
4 Глюкоза 2.00    
5 Глюкоза – 3 кратен профил 6.00    
6 Общ белтък 2.00    
7 Албумин 2.00    
8 Креатинин 3.50    
9 Урея  3.00    
10 Пикочна киселина 3.00    
11 Билирубин - общ 3.00    
12 Билирубин - директен 2.00    
13 Холестерол - общ 3.50    
14 Триглицериди 3.50    
15 АсАТ (GOT) 3.80    
16 АлАТ (GPT) 3.80    
17 Гама - GT 2.50    
18 Алкална фосфатаза 3.50    
19 Алфа-амилаза 3.00    
20 Креатинкиназа /КК/ 3.50    
21 СРК – МВ фракция 6.00    
22 Кръвно-газов анализ /АКР/ 12.00    
23 Йонограма /K, Na, Cl/ 8.00    
24 Протромбинов инд./ INR 3.00    
25 Време на съсирване 3.00    
26 Фибриноген 3.50    
27 Време на кървене 3.00    
28 Урина – общо химическо и седимент 3.00    
29 Алфа амилаза в урината 3.00    
30 С-реактивен Протеин 4.50    
  Изследвания извършвани в Микробиологична лаборатория      
31 Сифилис - RPR, TPHA, HIV 7.50    
32 Очен секрет 16.00    
33 Гърлен секрет 16.00    
34 Носен секрет 16.00    
35 Ушен секрет  16.00    
36 Храчка 16.00    
37 Изследване Фецес (анален секрет) еднократно  16.00    
38 Изследване Фецес трикратно 25.50    
39 Стерилна урина - еднократно 10.50    
40 Стерилна урина - двукратно 14.00    
41 Стерилна урина - трикратно 20.50    
42 Влагалищен секрет 16.00    
43 Цервикален секрет 16.00    
44 Еякулат 16.00    
45 Уретрален секрет 16.00    
46 Простатен секрет 16.00    
47 Раневи секрет 16.00    
48 Друг секрет/ материал 16.00    
49 Хемокултура  24.00    
  Изследвания извършвани в Отделение по образна диагностика      
50 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 5.00    
51 Панорамна снимка на зъби 22.00    
52 Рент. на челюстите в специални проекции 8.00    
53 Рентгенография на лицеви кости 8.00    
54 Рентгенография на околоносни синуси 8.00    
55 Рентгенография на носни кости 8.00    
56 Рентгенография на стернум 8.00    
57 Рентгеноскопия на бял дроб 15.00    
58 Рентгенография на длан и пръсти (фас и профил) 20.00    
59 Рентгенография на длан и пръсти (фас или профил) 12.00    
60 Рентгенография на стерноклавикуларна става  12.00    
61 Рентгенография на пета (фас и профил) 20.00    
62 Рентгенография на пета (фас или профил) 12.00    
63 Рентгенография на тазобедрена става  (фас или профил) 15.00    
64 Рентгенография на тазобедрена става  (фас и профил) 30.00    
65 Рентгенография на бедрена кост (фас и профил) 20.00    
66 Рентгенография на бедрена кост (фас или профил) 12.00    
67 Рентгенография на колянна става (фас и профил) 20.00    
68 Рентгенография на колянна става (фас или профил) 12.00    
69 Рентгенография на подбедрица (фас или профил) 12.00    
70 Рентгенография на подбедрица (фас и профил) 20.00    
71 Рентгенография на глезенна става (фас и профил) 20.00    
72 Рентгенография на глезенна става (фас или профил) 12.00    
73 Рентгенография на стъпало и пръсти (фас и профил) 20.00    
74 Рентгенография на стъпало и пръсти (фас или профил) 12.00    
75 Рентгенография на клавикула 10.00    
76 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 10.00    
77 Рентгенография на скапула 10.00    
78 Рентгенография на раменна става 12.00    
79 Рентгенография на хумерус (фас и профил) 20.00    
80 Рентгенография на хумерус (фас или профил) 12.00    
81 Рентгенография на лакетна става (фас и профил) 20.00    
82 Рентгенография на лакетна става (фас или профил) 12.00    
83 Рентгенография на антебрахиум (фас и профил) 20.00    
84 Рентгенография на антебрахиум (фас или профил) 12.00    
85 Рентгенография на гривнена става (фас и профил) 20.00    
86 Рентгенография на гривнена става (фас или профил) 12.00    
87 Рентгенография на череп 30.00    
88 Рентгенография на гръб. прешлени (фас и профил) 30.00    
89 Рентгенография на гръб. прешлени (фас или профил) 15.00    
90 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 20.00    
91 Рентгенография на таз 20.00    
92 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 20.00    
93 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 30.00    
94 Рентгеново изследване на тънки черва 30.00    
95 Иригография 30.00    
96 Компютърна спирална томография на глава/коремни органи/ гръден кош/ таз/гръбначен стълб 80.00    
97 Мамография  30.00    
98 Ехография на млечни жлези 20.00    
99 Ехография на щитовидна жлеза 20.00    
100 Втори запис на диск/повторно разчитане 10.00    
101 Второ мнение/интерпретация на рентгенологично изследване от друго ЛЗ 20.00    
  Услуги извършвани в стационара на болницата      
102 Преглед от специалист (първичен)  30.00    
103 Преглед от специалист (вторичен) 20.00    
104 Избор на екип 650.00    
105 Избор на лекар 150.00    
106 Секцио по желание 620.00    
107 Аборт по желание 100.00    
108 Обща анестезия по желание при краткотрайни гинекологични,хирург., ортоп. манипулации 60.00    
109 Ултразвукова диагностика 25.00    
110 Поставяне на вътрематочен песар/спирала/ 20.00    
111 Запис на ДСТ и интерпретация 15.00    
112 Сваляне на влагалищен и вътрематочен песар 15.00    
113 Електрокаутеризация 30.00    
114 Хистеросалпингография 40.00    
115 Инхалация 5.00    
116 Ехокардиография 25.00    
117 Холтер 24 ч. ЕКГ 25.00    
118 ЕКГ запис 10.00    
119 Доплерово ултразвуково изследване 30.00    
  Медицински изделия и консумативи      
120 Системи за първично ендопротезиране на тазобедрени стави от титанова сплав с циментно закрепване на компонентите 124,40лв. доплащане по КП    
121 Системи за първично ендопротезиране на тазобедрени стави от титанова сплав с циментно закрепване на компонентите - не по КП 1,560.00    
122 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип "Чарлни" с удължен офсет на шийката 1 402,00лв. доплащане по КП    
123 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло тип "Чарлни" с удължен офсет на шийката - не по КП 2,760.00    
124 Циментна протеза с циментно полирано стебло тип  "Чарлни" с удължен офсет на шийката и циментна капсула  1 325,00лв. доплащане по КП    
125 Циментна протеза с циментно полирано стебло тип  "Чарлни" с удължен офсет на шийката и циментна капсула - не по КП 2,760.00 лв.    
126 Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула с цяло двойно покритие  (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия ) 3300,00лв. доплащане по КП    
127 Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен офсет на шийката и прес-фит капсула с цяло двойно покритие  (вакуумен титаниева плазма-спрей,покрит с хидроксиапатитна мантия ) - не по КП 4,380.00 лв.    
128 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация, с редуцирано износване на полиетилена   1 580,00лв. доплащане по КП    
129 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация, с редуцирано износване на полиетилена  - не по КП 4,280.00 лв.    
130 Костен цимент със среден вискозитет  156.00 лв.    
131 Костен цимент със антибиотик 156.00 лв.    
132 Заключваща / незаключваща плака за проксимален хумерус с удължена част.    за остеосинтеза 1,350.00 лв.    
133 Стандартна реконструктивна плака заключваща/ незаключваща         за остеосинтеза 865.00 лв.    
134 Тибиална L-образна плака заключваща/незаключваща                                 за остеосинтеза 1,380.00 лв.    
135 Заключваща / незаключваща плака за пета – лява и дясна               за остеосинтеза 1,290.00 лв.    
136 Тибиална  Т- плака заключваща/незаключваща                                 за остеосинтеза 780.00 лв.    
137 Анатомична плака за радиус (заключваща) 1,225.00 лв.    
138 Дистална бедрена плака   заключваща / незаключваща           за остеосинтеза 1,430.00 лв.    
139 Проксимална тибиална плака заключваща / незаключваща (ограничен контакт)     за остеосинтеза 1,440.00 лв.    
140 Дистална тибиална плака  заключваща / незаключваща (ограничен контакт)     за остеосинтеза 1,440.00 лв.    
141 Широка права плака заключваща / незаключваща (ограничен контакт)       за остеосинтеза 1,430.00 лв.    
142 Тясна права плака заключваща / незаключваща  (ограничен контакт)         за остеосинтеза 1,425.00 лв.    
143 Заключваща тибиална L – плака заключваща / незаключваща  за остеосинтеза 1,380.00 лв.    
144 1/3 тубуларна плака за фибула заключваща / незаключваща  за остеосинтеза 1,000.00 лв.    
145 Канюлирани винтове Ф7  за остеосинтеза 335.00 лв.    
146 DHS плака 135 градуса                за остеосинтеза 1,445.00 лв.    
147 Киршнерови игли                     за остеосинтеза.  4.32 лв.    
148 Комплект за Вебер                        за остеосинтеза 320.00 лв.    
149 Стабилизираща плака за трохантер  заключваща / незаключваща        1,080.00 лв.    
150 Пирон,дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1,760.00 лв.    
151 Пирон канюлиран  фемурален застопоряващ  1,789.00 лв.    
152 Пирон,бедрен реконструктивен къс 1,700.00 лв.    
153 Пирон,тибиален титаниев 1,780.00 лв.    
154 Мини плака 600.00 лв.    
155 Малък остеосинтезен пакет 360.00 лв.    
156 Ортопедичен операционен сет за тазобедрена става+4бр. престилки 28.80 лв.    
157 Ортопедичен операционен сет за колянна става+4бр. престилки 36.00 лв.    
158 Платно за херниопластика 6/11 см 48.00 лв.    
159 Платно за херниопластика 15/15 см 96.00 лв.    
160 Платно за херниопластика 30/30 см 144.00 лв.    
161 Гипсова имобилизация – горен крайник 40.00 лв.    
162 Гипсова имобилизация – долен крайник 60.00 лв.    
163 Платен хирургичен леглоден с манипулация 100.00 лв.    
164 Платен терапевтичен леглоден  80.00 лв.    
165 Превръзка 15.00 лв.    
166 Хирургична обработка на рана 50.00 лв.    
167 Вземане на венозна кръв 2.00 лв.    
168 Мускулна инжекция 4.50 лв.    
169 Венозна инжекция 6.00 лв.    
170 Венозна инфузия  20.00 лв.    
171 Вземане на намазка за микроб. изследване 3.00 лв.    
172 Онкопрофилактична цитонамазка 15.00 лв.    
173 Потребителска такса на ден , но не повече от 10 дни за година 5.80 лв.    
  Физиотерапевтични процедури      
174 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани 5.00 лв.    
175 Инхалация с ултразвуков апарат/със собствено лекарство/ 3.00 лв.    
176 Групова лечебна гимнастика 4.00 лв.    
177 Аналитична гимнастика 8.00 лв.    
178 Суспенсионна терапия /Роше 5.00 лв.    
179 Лечебна гимнастика със специализирана методика 10.00 лв.    
180 Екстензионна терапия 4.00 лв.    
181 Масаж /мануален/ на цяло тяло 30.00 лв.    
182 Частичен масаж/крайници,масаж яка, лумбален отдел/ 10.00 лв.    
183 Масаж със специализирана акупресура 15.00 лв.    
184 Масаж на гръб 15.00 лв.    
185 Ултразвук и магнитно поле  x5,00    
186 Интерферентен ток 4.00 лв.    
187 Радар 5.00 лв.    
188 УВЧ, Солукс 4.00 лв.    
189 Електростимулации 6.00 лв.    
190 Д”Арсонвал” 4.00 лв.    
191 Бипулсатор 4.00 лв.    
192 Кенитерапия 4.00 лв.    
193 Тангентор 15.00 лв.    
194 Перлена вана 15.00 лв.    
195 Вихрова вана 15.00 лв.    
196 4-камерна вана на поле 4.00 лв.    
197 Криотерапия – на поле 3.00 лв.    
198 Поетапна вертикализация 10.00 лв.    
199 Парафино терапия  4.00 лв.    
200 Частичен пакет /3 бр.процедури  по назначение на лекуващ лекар/ за 3 дни  100.00 лв.    
201 Частичен пакет /3 бр.процедури  по назначение на лекуващ лекар/ за 7 дни  130.00 лв.    
202 Частичен пакет стационарно лечение /3 бр.процедури по назначение на лекуващ лекар/– за 5 дни  120.00 лв.    
  Издаване на документи      
203 Заверено копие на медицински документ  10.00 лв.    
204 Заверено копие на ИЗ 20.00 лв.    
205 Заверено копие на немедицински документ 5.00 лв.    
206 Изготвяне на немедицински документи 10.00 лв.    
207 Регистрация на медицински документ 2.90 лв.    
208 Ксерокопие и заверка на документ, страница  0.10 лв.    
209 Ксерокопие на документ, двустранно 0.20 лв.    
210 Прот. на ЛКК по повод пол. пом. средства за лечение и контрол 5.00 лв.    
  Допълнителни услуги      
211 Ползване на личен телевизор 5.00 лв.    
212 Подобрени битови условия-самостоятелна стая/ден 6.00 лв.    
213 Мед. кислород за кислородотерапия  в домашна обстановка 22.00 лв.    
214 Домашно посещение (вземане на кръв) 10.00 лв.    
215 Транспорт по желание на пациент 1лв/км    
         
         
  I. Сумите се дължат от:
  1. Здравнонеосигурени пациенти.
  2. Пациенти, направили избор за медицинска дейност - съответната процедура, манипулация и/или преглед, по собствено желание или избор на допълнителна услуга.
  3. Здравноосигурени пациенти за мед. изделия и/или консумативи, за които НЗОК не заплаща или се доплаща
  4. Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури.
  5. Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури.
  6. Неосигурените пациенти, приети и лекувани в „МБАЛ”Проф.Д-р Ал.Герчев”Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе и невъзстановили здравноосигурителните си права по време на престоя, заплащат 100% стойността на клиничната пътека съгласно НРД/Решение на НС на НЗОК за настоящата година.
  7. Чужди граждани на страни извън ЕС, заплащат за медицински услуги 25% над цените, определени за български граждани по ценоразписа.
  Таксите се заплащат на регистратурата на ЛЗ (на място) или по банков път. Пациентът получава финансов документ за заплатената сума.
  Настоящата ценова листа е изработена на основание чл.чл.69 и 98 от Закона за лечебните заведения, чл. 2, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и е утвърдена със заповед № 52/01.08.2019г. на Управителя.