Аптека

 

Болнична аптека

 

 

В болничната аптека работят магистър фармацевт и помощник фармацевт.

Организацията по снабдяването, изписването, разпределението на лекарствените продукти за болничните отделения и ПКК се регламентират със заповед на Управителя на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев”Етрополе” ЕООД.

Снабдяването с лекарства, консумативи и изделия става след провеждане на конкурс по ЗОП.

 

 

Тел. 0878549061