Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

 

 С определено второ ниво на компетентност.

 

Разполага с високотехнологична медицинска апаратура - Имунохимичен анализатор, Хематологичен анализатор, Кръвен анализатор експ. диагностика, Селективен биохим. анализатор, Биохимичен анализатор Clima, Центрофуга TD 3, Микроскоп ВМ 1000, Глюкоанализатор, Коагулометър, Кръвно-газов анализатор,  Уриноанализатор, Анализатор на K, Na. Cl,  Центрофуга за урина,  Центрофуга за биохимия.

            Извършват се клинични изследвания на стационарно болни и срещу заплащане, не работи с НЗОК по договор за СИМП.

 

 

Началник лаборатория – д-р Дарина Ганчева

 

Клинични лаборанти – тел. 0878549037