Консултативни кабинети

Приемно-консултативни кабинети по:

  • хирургия,
  • вътрешни болести,
  • нервни болести,
  • детски болести, 
  • акушерство и гинекология ,
  • ортопедия и травматология,
  • анестезиология и интензивно лечение,
  • физикална терапия и рехабилитация,
  • спешен приемен кабинет;

 

Кабинети за функционална диагностика:

- ендоскопски,

- кардиографски,

- ехография на коремни органи,

- кабинет за мамографски изследвания,

- ЕМГ,

- ЕЕГ,

- доплерова сонография, 

- ехографски кабинет,

- кабинет за ФИД.

 

Кабинетите са изцяло ремонтирани и обзаведени по Проект „Обновяване и оборудване на „МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“ ЕООД по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-20013г.