Микробиологична лаборатория

Лаборатория по клинична микробиология

 

 С определено второ ниво на компетентност.

 

Разполага с високотехнологична медицинска апаратура - Имунофлуоресцентен микроскоп, Центрофуга, Микробиологичен анализатор– mini API, Имуноанализатор - mini VIDAS, Електронна АТВ – пипета, Дензитометър, Стерилизатор, Автоклав, Центрофуга и др.

 

 

            Извърват се микробиологични изследвания на стационарно болни и срещу заплащане, не работи с НЗОК по договор за СИМП.

 

 

Началник лаборатория – д-р Нели Пенева

 

тел. лаборатория 0879605643