Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

 

С определено второ ниво на компететност.

 

Работи с НЗОК, извършват се специализирани медико-диагностични изследвания - основен пакет „Образна диагностика“, както и високоспециализирани изследвания – Компютърна аксиална или спирална томография, Мамография на двете млечни жлези, Ехография на млечна жлеза, Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография).

 

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура- Компютърен томограф OPTIMA GT S40GE, Рентгенова уредба за графии и скопии HELIOS, Мобилна рентгенова уредба за графии, Мамограф MD 3000,  Ехографски апарат Honda,  Рентгенова уредба за секторни зъбни снимки, Рентг.уредба за панорамни дентографии.

 

 

 

 

 

Началник отделение: д-р Ненко Дяков

 

            Рентгенови лаборанти - 0879605644