Отделение по Акушерство и гинекология

Отделение по Акушерство и гинекология

 

С определено второ ниво на компетентност –9 легла +3 неонатологични

  • родилни – 3 легла; (+ 3 неонатологични )
  • гинекологични – 2 легла;
  • патологична бременност – 4 легла;

 

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Многофунционален ултразвуков апарат, Видеоколпоскоп, Монитор за новородено, Фетален монитор, Детски пациентен монитор, Монитор кардиотокограф, Акушерски монитор на ДТС, Фетален доплер, Кувьоз за новородени, ЕКГ12 канален, Инфузионна помпа, Аспирационни помпи.

Тел. АГО-  0878549052

В отделението се извършва изследване- неонатален слухов скрининг на всички новородени деца , по договор с МЗ по "Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020 г.)". 

Отговорник за организацията и отчетността на дейността е д-р Катя Милушева - педиатър

В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

Клинични пътеки 2017

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск без диагностични процедури с кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004

Преждевременно прекъсване на бременността

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

005

Раждане

006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

160

Нерадикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи без процедура с код по МКБ-9 КМ *71.71(35533-00) при деца под 9-годишна възраст

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената без процедура с код по МКБ-9КМ *70.79(35573-00)  при деца под 9-годишна възраст

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури 2017

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Началник отделение: д-р Красимира Тодорова– тел. 0879607259

 

Акушерки – тел. 0878549052