Отделение по Вътрешни болести

Отделение по Вътрешни болести

 

С определено второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести” – 18 легла, с дейности по:

  • медицинска специалност „Кардиология” с определено първо ниво на компетентност – 6 легла,
  • медицинска специалност „Пневмология и фтизиатрия” с определено първо ниво на компетентност – 9 легла,
  • медицинска специалност „Ендокринология и болести на обмяната” с определено първо ниво на компетентност – 1 легло,
  • медицинска специалност „Гастроентерология” с определено първо ниво на компетентност,
  • вътрешни болести – непрофилирани – 2 легла.

 В отделението са ситуирани и 2 легла за продължително лечение по вътрешни болести.

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Ехокардиограф, Монитор за непрекъснат мониторинг, Пациентни монитори,  Дефибрилатор, Видеогастроскоп, Видеоколоноскоп, Видеобронхоскоп, ЕКГ 12 канален, Холтер арт. налягане, Холтер ЕКГ, Спирометър, Велоергометър, Ехограф с видеопринтер, Перфузор, Аспиратор, Инхалатор и др.

            В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

Клинични пътеки 2017

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение при лица над 18 г.

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация при лица над 18 г.

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 г.

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация при лица над 18 г.

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

042.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

078.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 г.

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури 2017

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

 Началник отделение: д-р Цветана Иванова – тел. 0879605661

 

Мед.сестри – тел. 0878549043