Отделение по Нервни болести

Отделение по Невни болести

 

С определено второ ниво на компететност – 9 легла неврологични и 2 легла за продължително лечение по нервни болести.

 

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – ЕЕГ, EМГ, Съдов доплер, ЕКГ.

 

 

            В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

Клинични пътеки 2017

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 г.

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18г.

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза при лица над 18 г.

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 г.

063

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 г.

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури 2017

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Началник отделение: д-р Красимира Иванова– тел. 0879607262

 

Мед. сестри – тел. 0878549042