Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по ортопедия и травматология

 

С определено второ ниво на компететност – 7 легла

 

Операционен блок с 3 операционни зали .

 

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Електронож, Ехограф с видеопринтер, Аспирационна помпа, Аспиратор, Перфузор, ЕКГ 12 канален, Монитор с непрекъснат мониторинг, Сух стерилизатор, Дестилатор , Калископ Д с операционна маса

 

Отделението по Ортопедия и травматология в „МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев“ Етрополе“ЕООД има дългогодишен опит и  традиции при ендопротезиране на големите стави. В отделението по ендопротезиране е имплантирана първата българска тазобедрена ендопротеза разработена от Проф. Д-р Александър Герчев – „Сиваш - Етропал”. През 1975г. е разработена и внедрена в практиката и първата чисто българска ендопротеза – „Етропал 1”. От 1974г. отделението прераства в Клиника по ендопротезиране към НИОТ    /*Научен институт по ортопедия и травматология - София/. През 1990г. клиниката по ендопротезиране е трансформирана в РНЦКЕМ / Републикански научен център по клинична и експериментална медицина / към Института по ортопедия – Горна баня гр. София. През 1991г. РНЦКЕМ се обединява с Общинската болница в ЕКБ / Експериментално клинична болница / на подчинение на МЗ, като поема и общинското здравно обслужване. ЕКБ съществува до 1998г., когато става Общинска болница, като в нея остава едно отделение по ортопедия и травматология,  от 2000 г. вече болницата е регистрирана като „МБАЛ - Етрополе” ЕООД, а от 2009г. е преименувана „МБАЛ „Проф.Д-р Александър Герчев” Етрополе ” ЕООД.

 Извършени са повече от 4000 имплантации на тазобедрена става, от които около 800 са смените на вече имплантирани ендопротези. Тясната връзка до български производител, базиран в гр. Етрополе, позволява бърза и адекватна реакция при   изработване на индивидуални ендопротези  свързани с подмените на вече протезирани стави. Обслужва пациенти от цялата страна, има листа на чакащи.

 

В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

 

Клинични пътеки 2017

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани в условия на спешност

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции при лица над 18 г.

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (за кодове: 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29) /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00/.

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник в условия на спешност за извършване само на процедури с кодове по МКБ-9 КМ:78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става (за процедури с  кодове: *80.05 (49312-00); *80.06 (49515-00); *81.53 (49324-00); *81.55 (49527-00)

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност в условия на спешност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури 2017

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

26

Амбулаторни хирургични процедури

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

Мед. сестри – тел. 0878549039