Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 

С определено второ ниво на компететност –10 легла.

Отделението е изцяло ремонтирано и обновено по Проект с обзавеждане и апаратура. Разполага с басейн и цялостна модерна апаратура за водолечение, топлолечение, електролечение  и лечебна физкултура.

           

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – Лазерен апарат, Електростимулатор, Електротерапевтичен апарат, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за ултрависокочестотна терапия, Апарат за магнитотерапия, Апарат за компресивна терапия - лимфодренаж, Велоергометър, Апарат за хидротермотерапия, Тангентор, Вана за подводен масаж, Вана за обща хидротерапия, Комбинирана вана, 4 камерна вана за масаж,  К-т за терапия с парафин,  Солукс,  Уред за пасивна флексия на долен крайник, Уред за раздвижване на горен крайник, Степер, Клетки на Роше и др.

Нови апарати: За Гуна терапия и Текар терапия

В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

Клинични пътеки 2017

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури 2017

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Началник отделение: д-р Ирина Начева– тел. 0879607228

Кинезитерапевт и рехабилитатори – тел. 0879605640