Педиатрично отделение

Педиатрично отделение

С определено първо ниво на компетентност – 10 легла.

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура –ЕКГ 3 канален, Инхалатор,  Детски пациентен монитор, Ултразвуков инхалатор, Детски спирометър, Теглилка електронна.

В отделението работят по следните Клинични пътеки:

 

Клинични пътеки 2017

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст при деца над 28-мия ден

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст при деца над 28-мия ден

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури 2017

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Началник отделение: д-р Катя Милушева 

Мед. сестри – тел. 0878549041