Хирургично отделение

Хирургично отделение

 

С определено първо ниво на компететност – 5 легла

Операционен блок с 3 операционни зали .

Отделението разполага с високотехнологична медицинска апаратура – ЕКГ 12 канален, Ехограф с видеопринтер, Доплер, Аспирационна помпа, Ел. коагулатор и др.

В отделението работят по следните Клинични пътеки:

Клинични пътеки 2017

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани в условия на спешност

179

Оперативни процедури върху апендикс

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии при лица над 18 г.

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация в условия на спешност, при лица над 9 г. възраст

184

Конвенционална холецистектомия в условия на спешност при лица над 18г.

195

Оперативно лечение при остър перитонит в условия на спешност

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

Амбулаторни процедури 2017

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП

 

Началник отделение: д-р Владимир Китов – тел. 0879607266

Мед. сестри – тел. 0878549047