ТЕЛК

ТЕЛК

В структурата на „МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“ ЕООД е създадена обща ТЕЛК за общините Етрополе, Ботевград, и Правец.

Председател на ТЕЛК : д-р Лилия Ковачева

Членове: д-р Полина Цанкова

                д-р Цветана Иванова

Резервни членове: д-р Елена Гешовска; д-р Маргарита Канджакова; д-р Красимира Тодорова

техн.секретар: Елена Лазарова

Заседава – всеки вторник и четвъртък от 08.00ч.

тел. 0879605658