ТЕЛК

ТЕЛК

В структурата на „МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“ ЕООД е създадена обща ТЕЛК за общините Етрополе, Ботевград, и Правец.

Председател на ТЕЛК : д-р Михаил Димитров

Членове: д-р Стела Иванова

                  д-р Цветан Геров

Заседава – всеки вторник и четвъртък от 08.00ч.

тел. 0879605658